• +371 23 777 777
 • +371 24 777 777
 • Madonā: Pr - Pk: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00, S: 9:00 - 13:00, Sv: brīvs
  Līvānos: Pr - Pk: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00, S: 9:00 - 13:00, Sv: brīvs
 • +371 23 777 777
 • +371 24 777 777
Previous
Next

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Metāllūžņi tiek iepirkti tikai un vienīgi saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” no 13.12.2011.

FIZISKĀM PERSONĀM, kuras nodod metāllūžņus SIA “77” metāllūžņu pieņemšanas laukumos, nepieciešams:

 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas ID karti;
 • Bankas konta rekvizītus.

Melnie un krāsainie metāllūžņi no fiziskām personām visos SIA “77” metāllūžņu pieņemšanas punktos tiek iepirkti, noformējot pieņemšanas- nodošanas aktu, kuru paraksta klients un metāllūžņu iepirkšanas laukuma pilnvarotais pārstāvis.

JURIDISKĀM PERSONĀM, kuras nodod metāllūžņus SIA “77” metāllūžņu pieņemšanas punktos, ir nepieciešama preču pavadzīme- rēķins (preces pavaddokuments), pamatojoties uz kuru SIA “77” veiks preču- metāllūžņu iepirkšanu un tās apmaksu.

Ja preču pavadzīme- rēķins nav parakstīta no preces pārdevēja amatpersonas puses, personai, kura paraksta preču pavadzīmi, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jābūt iespējai veikt pārbaudi par tiesībām parakstīt juridiskās personas pavadzīmi.

DAUDZUMA NOTEIKŠANA

Metāllūžņu svars tiek noteikts izmantojot auto svarus. Pieņemto metāllūžņu svars tiek aprēķināts kā starpība starp iekrautu transporta līdzekli un tā svaru bez kravas. Nemetāliskie piemaisījumi, kas palikuši pēc izkraušanas, tiek klasificēti kā gruži un pieņemto metāllūžņu svarā netiek ieskaitīti. Neatdalāmais nemetālisko vielu piejaukuma daudzums, kas izkraušanas laikā neatdalās no metāllūžņiem, tiek klasificēts kā metāllūžņu piesārņojums. Piesārņojumu nosaka metāllūžņu pieņēmējs, veicot vizuālu inspekciju. Noteiktais piesārņojuma daudzums (%) procentuāli tiek noņemts no pieņemto metāllūžņu svara. Tīrais pieņemtais metāllūžņu svars ir pieņemtais svars, no kura atņemts piesārņojuma procents.

APMAKSAS NOTEIKUMI

1. Metāllūžņi atbilstoši to izmēram, ķīmiskajam sastāvam, izcelsmes veidam un veiktajai pirmapstrādei, tiek iedalīti grupās- melnie un krāsainie metāllūžņi, kas tālāk tiek iedalītas metāllūžņu kategorijās.

2.Katrai kategorijai tiek piešķirts savs burtu un ciparu apzīmējums, kas tiek izmantots pieņemšanas dokumentos, specifikācijās un savstarpējā sarakstē.

3. Dažādu kategoriju metāllūžņiem ir dažādi pieņemšanas noteikumi, izmantošanas iespējas un arī atšķirīgas cenas.

Apmaksas summa par metāllūžņiem tiek aprēķināta, ņemot vērā lūžņu svaru, kategoriju un kvalitāti, kā arī konkrētajā laika posmā noteiktās iepirkuma cenas.

3. Dažādu kategoriju metāllūžņiem ir dažādi pieņemšanas noteikumi, izmantošanas iespējas un arī atšķirīgas cenas. Apmaksas summa par metāllūžņiem tiek aprēķināta, ņemot vērā lūžņu svaru, kategoriju un kvalitāti, kā arī konkrētajā laika posmā noteiktās iepirkuma cenas.

4. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 apmaksa tiek veikta eiro, summu ieskaitot klienta norēķinu kontā.

5. Fiziskām personām, veicot samaksu par metāllūžņiem, SIA “77” ietur 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli pamatojoties uz likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un ieskaita to Valsts budžetā.

6. Juridiskām personām, izrakstot preču pavadzīmi- rēķinu par metāllūžņu pārdošanu, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.panta noteikumiem piegādāto metāllūžņu vērtībā jānorāda bez nodokļa, pavadzīmes PVN ailītē rakstot- Apgrieztā PVN maksāšana.

METĀLLŪŽŅU KVALITĀTES PRASĪBAS
NOTEIKUMI KRĀSAINO METĀLU LŪŽŅIEM

1. Alumīnijs pārtika.

 • Pilnīgi tīrs pārtikas alumīnijs bez lējumu rokturiem, bez melno metālu vai kādiem citiem piemaisījumiem, bez pārstrādes ir gatavs realizācijai.
 • Alumīnijs pārtikas (netīrs)-Netīrs pārtikas alumīnijs ar neatdalītiem lējumu rokturiem, dzelzs piemaisījumiem, stīpām, tāds metāls, kuram jāveic papildus darbs metāla attīrīšanai no dzelzs daļām un nepārtikas alumīnija daļu atdalīšanai.
 • Alumīnija- vara radiatori- radiatori, kas pārsvarā ir tikuši izmantoti dzesēšanas sistēmās ar vara trupiņām un alumīnija plāksnītēm.

2. Alumīnijs korpuss, lietais- (motoru bloki, galvas u.c. lējumi)

 • Lietais alumīnijs, kurš satur līdz 3% dzelzs daļu piemaisījumu, nav jāveic papildus apstrāde un citi sagatavošanas darbi- motoru blokiem, galvām dzelzs skrūves nogrieztas līdz ar korpusu, nav jābūt pilnīgi bez dzelzs daļām.
 • Netīrs lietais alumīnijs, kurš satur vairāk kā 3% dzelzs daļu piemaisījumu, tāds metāls, kuram jāveic papildus darbs alumīnija attīrīšanai no dzelzs daļām, ir jāveic papildus apstrāde un citi sagatavošanas darbi- tiek pieņemts kā Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu (Al%).

3. Alumīnijs plāksnes (prokats)

 • Alumīnija plāksnes (prokats), pilnīgi tīri attīrīts materiāls no citiem dzelzs vai citu nemetālisko daļu piemaisījumiem, nav jāveic papildus apstrāde un citi sagatavošanas darbi. Pēc gabarītiem ne lielāks par 1,5 x 1,5 m. Var būt pārklāts ar krāsu.
 • Netīras alumīnija plāksnes (prokats), kurš satur citu metālisko vai nemetālisko daļu piemaisījumus, tāds metāls, kuram jāveic papildus darbs alumīnija attīrīšanai no dzelzs vai citu nemetālu daļām, kurš pārsniedz 1,5 x 1,5 m gabarītus, ir pārklāts ar biezām ķīmiskām vielām- piemēram piķis.

4. Alumīnija radiatori

 • Alumīnija radiatori no automašīnu un citu iekārtu dzesēšanas sistēmām. Nedrīkst saturēt dzelzs un citu nemetālisko daļu piemaisījumus ne vairāk kā 3%.
 • Neattīrīti alumīnija radiatori no automašīnu un citu iekārtu dzesēšanas sistēmām, kas satur dzelzs vai citu nemetālisko daļu piemaisījumus, stiprinājumus u.t.t.

5. Alumīnija dzērienu skārdenes (buņdžas), Alumīnija sīkumi.

 • Alumīnija dzērienu skārdenes (bundžas)- tīras alumīnija skārdenes bez metāla piesārņojumiem. Alumīnija sīkumi- sīkas alumīnija lūžņu daļas mazākas izmēros par 5x5x5cm.

6. Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu līdz 40% (Al%), Alumīnija skaidas.

 • Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu līdz 40%- visbiežāk lūžņos tie ir alumīnija riteņu rumbas, kartupeļu grozi, motoru bloki, galvas ar dzelzs daļām u.c.
 • Alumīnija skaidas- tīras alumīnija skaidas bez metāla piesārņojumiem.

7. Alumīnijs KrFe, Alumīnija follija

 • Alumīnijs KrFe- Alumīnija lūžņi, kur dzelzs un citu piemaisījumu procents ir vairāk nekā 40%, metāls ir jāattīra no dzelzs un citiem piemaisījumiem. Attīrīšanas process ir sarežģītāks un komplicētāks, kā citu metāllūžņu attīrīšanai- t.i. ir jāpielieto ne tikai āmurs un „rezaks”, bet arī instrumenti, specatslēgas. Piemēram, šādi lūžņi ir ātrumkārbas, eļļas sūkņi.
 • Alumīnija folija- tīra alumīnija folija bez krāsas, piķa piekausējumiem vai citām nemetāliskām daļām)

8. Varš, kapars.

 • Pilnīgi tīrs vara lūznis bez melno metālu vai kādiem citiem piemaisījumiem, bez pārstrādes ir gatavs realizācijai.
 • Netīrs vara lūznis ar neatdalītiem citu metālu vai nemetālu daļu piesārņojumiem, tāds lūznis, kuram jāveic papildus darbs metāla attīrīšanai no piesārņojuma. Pārsvarā 3 šie vara lūžņi ir neattīrīti no izolācijas vai daļēji no izolācijas attīrīti kabeļi un tinumi, kuriem ir nepieciešama papildus apstrāde, apdedzināšana un attīrīšana.

9. Misiņš, bronza

 • Pilnīgi tīrs misiņa (bronzas) lūznis bez melno metālu vai kādiem citiem piemaisījumiem, bez pārstrādes ir gatavs realizācijai.
 • Netīrs misiņa (bronzas) lūznis ar neatdalītiem citu metālu vai nemetālu daļu piesārņojumiem, tāds lūznis, kuram jāveic papildus darbs metāla attīrīšanai no piesārņojuma. Pārsvarā šie vara lūžņi ir neattīrīti no izolācijas vai daļēji no izolācijas attīrīti kabeļi un tinumi, kuriem ir nepieciešama papildus apstrāde, apdedzināšana un attīrīšana.
 • Misiņa patronas- munīcijas patronas- no svara tiek atrēķināts piesārņojuma procents, kurš tiek noteikts novērtējot metāllūžņu tīrības pakāpi un kvalitāti- 5- 10%, pirms pieņemšanas jāpārliecinās par to, lai patronu čaulītes būtu tukšas.

10. Misiņa, bronzas skaidas.

 • tīras misiņa vai bronzas skaidas bez metāla skaidu piejaukuma.

11. Nerūsējošais tērauds

 • Pilnīgi tīrs nerūsējošā tērauda lūznis bez melno metālu vai kādiem citiem piemaisījumiem, bez pārstrādes ir gatavs realizācijai.
 • Netīrs nerūsējošā tērauda lūznis ar neatdalītiem citu metālu vai nemetālu daļu piesārņojumiem, tāds lūznis, kuram jāveic papildus darbs metāla attīrīšanai no piesārņojuma.

12. Automašīnu radiatori- misiņa- vara automašīnu radiatori:

 • Tīri- bez dzelzs kronšteiniem, stiprinājumiem un citiem piemaisījumiem.
 • Netīri- ar dzelzs kronšteiniem, stiprinājumiem un citiem piemaisījumiem.

13. Magnijs

 • Pilnīgi tīrs magnija lūznis bez melno metālu vai kādiem citiem piemaisījumiem, bez pārstrādes ir gatavs realizācijai.
 • Netīrs magnija lūznis ar neatdalītiem citu metālu vai nemetālu daļu piesārņojumiem, tāds lūznis, kuram jāveic papildus darbs metāla attīrīšanai no piesārņojuma.

14. CAM- cinka, alumīnija, magnija sakausējums

 • CAM lūznis (automašīnu karburatori, mēbeļu furnitūra- durvju rokturi, dekoratīvie elementi, automašīnu restes, automašīnu rokturi, piekaramās atslēgas, padomju laika skandas, motociklu bremžu diski)- attīrīts, izjaukts, pēc iespējas izskrūvētas vai kā savādāk atdalītas visas dzelzs skrūves un citi metāla vai citu nemetālisku materiālu piemaisījumi, tāds materiāls, kurš satur līdz 5% piemaisījumu, nav jāveic attīrīšana un ir gatavs bez pārstrādes tālākai realizācijai.
 • CAM lūznis, materiāls, kurš tikai daļēji ir attīrīts un izjaukts. Daļēji atdalītas dzelzs skrūves un citi metāla vai citu nemetālisku materiālu piemaisījumi, tāds materiāls, kuram tie metāla vai nemetāla daļu piemaisījumi- skrūves, stieņi, stiepņi un citi, kas neattiecas uz doto materiāla vienību, ir atdalīti, nogriezti. Tās skrūves un citi piemaisījumi, kas ir līdz ar materiāla virsmu, ir atstātas neatdalītas.
 • Netīrs CAM lūznis ar neatdalītiem citu metālu vai nemetālu daļu piesārņojumiem, nav atdalīts ne tikai no tām skrūvēm vai citiem piemaisījumiem, kas ir līdz ar materiāla virsmu, bet arī visi ārēji piemaisījumistieņi, stiepņi, vadīklas u.c. ir atstāti neatdalīti, tāds lūznis, kuram jāveic papildus darbs materiāla attīrīšanai no piemaisījumiem.

15. Svins

 • Tīrs svins- bez dzelzs vai citu nemetālisko daļu piejaukumiem.
 • Netīrs svins- visbiežāk netīri svina kabeļu atgriezumi, automašīnu riepu atsvari.

16. Alva

 • Alva, lodalva gan lējumos, stieņos gan stieplēs ar lodēšanas palīgvielām (kaliforniju u.c.) pildīta vai nē.

17. Automašīnu katalizatori

 • tīri, bez korpus Eiropas automašīnu katalizatori.

18. Elektromotori- ar vara tinumiem- elektro motori, kuriem ir alumīnija tinumi, tiek pieņemti kā KRFE kategorijas krāsainie metāllūžņi

NOTEIKUMI MELNO METĀLU LŪŽŅIEM

1. Metāllūžņi var tikt piegādāti vaļēji, sagriezti noteikta izmēra gabalos, sapresēti pakās vai kā metāla konstrukcijas. Metāllūžņi atbilstoši to izmēram, ķīmiskajam sastāvam, izcelsmes veidam un veiktajai pirmapstrādei, tiek iedalīti grupās un sīkāk kategorijās. Katrai kategorijai tiek piešķirts savs burtu un ciparu apzīmējums, kas tiek izmantots pieņemšanas dokumentos, specifikācijās un savstarpējā sarakstē. Dažādu kategoriju metāllūžņiem ir atšķirīgas cenas, pieņemšanas noteikumi un izmantošanas iespējas.

2. Ja metāllūžņos tiek konstatēti tādi nekaitīgie piejaukumi kā smiltis, akmeņi, kokmateriāli, zeme, sniegs utml., kas būtiski neietekmē pārkausējamā metāla kvalitāti, tad šādus piejaukumus klasificē kā gružus.

3. Metāllūžņi ir jāsagatavo tā, lai tos var droši pārkraut, pārstrādāt un transportēt bez papildus atļauju saskaņošanas.

4. Visu tipu un izmēru tvertnēm (visu veidu baloniem, tai skaitā ugunsdzēšamajiem; mucām utt.) un visiem dobjiem priekšmetiem (cilindriem, reduktoriem, amortizatoriem utt.) jābūt pārgrieztiem uz pusēm un attīrītiem no to satura, bet ziemas laikā- no ledus un sniega, un to iekšējām virsmām jābūt pieejamām apskatei.

5. Visas slēgtās tilpnes un tvertnes, mašīnu mezglu tilpnes (dzinēji, pārnesuma kārbas, reduktori utt.) ir jāatbrīvo no tehniskajiem šķīdumiem, degmaisījumiem un smērvielām, tiem ir jābūt caurskatāmiem.

Nav pieļaujams:

 • Metāllūžņi nedrīkst saturēt azbestu, vai jebkuras citas ķīmiskas vielas, kas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi.
 • Metāls nedrīkst būt pilnīgi sarūsējis.
 • Metāllūžņos nedrīkst atrasties radioaktīvi, viegli uzliesmojoši un sprādzienbīstami priekšmeti.
 • Metāllūžņi nedrīkst saturēt nemetālisku materiālu piejaukumus – plastmasu, gumiju, stikla šķiedru, utml.
 • Zem spiediena esoši, slēgti vai nepietiekami atvērti jebkuras izcelsmes slēgtie priekšmeti, kuri var izraisīt eksploziju. Konteineri var tik uzskatīt par nepietiekami atvērtiem, gadījumā ja atvēruma vieta nav redzama vai ir mazāka par 10 cm jebkurā virzienā vai dimensijā.
 • Bīstami materiāli, uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vielas, ugunsdzēšamie aparāti (veseli), munīcija, zeme vai piesārņojuma avots, kurš var radīt šķidrumus, kuri ir kaitīgi veselībai vai arī apkārtējai videi, kā arī tērauda ražošanas procesam.